top of page

INTEGRITETSPOLICY

Denna information kommer att beskriva hur Artesaro behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, skickar e-post till oss eller beställer produkter via vår webbutik. Vi värnar om din integritet och vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande europeisk och nationell dataskyddslagstiftning. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte känner dig säker på vår hantering av dina personuppgifter bör du inte använda våra tjänster. Vi ber dig att observera att personuppgifter också behandlas av tredje part såsom Postnord, Swish och Stripe och hänvisar till deras integrigritetspolicyer. Artesaro är inte ansvarig för deras information, riktlinjer eller rutiner.  På webbplatsen använder vi också cookies i syfte att samla in statistik och undersöka hur webbplatsen används. Du kan läsa mer om vår cookieanvändning i vår Cookiepolicy. 

 

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Artesaro  är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som lämnas via vår webbplats.

 

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när du skickar e-post till oss eller när du beställer produkter via vår webbutik genom att fylla i beställningsformuläret på vår webbplats. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

- Namn och kontaktinformation, ink.adress, telefonnummer och e-postadress

- Köp - betal och orderhistorik

- Leverans - och faktureringsinformation

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

 

När du kontaktar oss via e-post
Om du skickar e-post till oss behöver vi behandla de personuppgifter som du anger i e-postmeddelandet såsom exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna ta emot informationen i e-postmeddelandet och för att kunna kontakta dig med ett svar. I vissa fall behöver vi även behandla dina lämnade personuppgifter för att kunna vidarebehandla din fråga.

 

När du beställer produkter via vår webbutik?

När du köper produkter i vår webbutik inhämtar vi ditt samtycke till att registrera dina uppgifter i beställningsformuläret, för att kunna leverera dina varor. Personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Vi behöver uppgifterna för att kunna administrera och leverera ditt köp. 


Hur länge sparar vi uppgifter om dig

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Gällande köp i webbutik sparas dina personuppgifter för att kunna hantera eventuella ärenden om reklamation enligt rådande konsumentlagstiftning. Personuppgifterna anonymiseras eller raderas på ett säkert sätt när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, när syftet med insamlingen och behandlingen av personuppgifterna har uppnåtts eller om du, i tillämpliga fall, invänder mot personuppgiftsbehandlingen genom att kontakta oss.


Vi raderar löpande all e-post och de personuppgifter som lämnats i denna, under förutsättning att personuppgifterna inte behöver sparas eller behandlas med hänsyn till andra ändamål.


 

bottom of page